PARTNERZY MERYTORYCZNI:

Spotykamy się po raz czwarty!

Po raz kolejny poruszymy aktualne tematy i wspólnie podejmiemy się próby wskazania kierunków rozwoju laboratoriów, a także wyzwań temu towarzyszących. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych praktyków i pogłębienia swojej wiedzy. Czas na dyskusję i rozmowy kuluarowe pozwoli na nawiązanie nowych znajomości i wymianę doświadczeń.
Weź udział w konferencji i poszerz swoją wiedzę

Jeśli jesteś...

✔ kierownikiem lub pracownikiem laboratorium;
lub reprezentantem:
✔ środowiska naukowego;
✔ laboratoriów badań środowiskowych oraz laboratoriów badań wód i ścieków;
✔ stacji sanitarno-epidemiologicznych;
✔ stacji uzdatniania wody;
✔ oczyszczalni ścieków;
✔ zakładów wodociągów i kanalizacji;
✔ zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej;

...nie może Cię tu zabraknąć!

Program konferencji

Pobierz godzinowy program

2 dni, 14 godzin, 10 tematów, 10 prelegentów i dużo czasu na dyskusje. Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem konferencji.

pobierz

Tematyka konferencji


Ustanowienie spójności pomiarowej

Ustanowienie spójności pomiarowej w działalności laboratoriów chemicznych

Beata Czechowicz

Kierownik Działu Akredytacji Badań Chemicznych Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

Spójność pomiarowa jest ważnym zagadnieniem dla zapewnienia porównywalności wyników badań / pomiarów zarówno w skali kraju jak i w skali międzynarodowej. W celu potwierdzenia kompetencji laboratoriów, a co za tym idzie, ich zdolności do dostarczania klientom użytecznych wyników, norma PN-EN ISO/IEC 17027:2018-2 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” stanowi, że laboratoria powinny ustanowić i utrzymywać spójność pomiarową wyników pomiarów poprzez udokumentowany, nieprzerwany łańcuch wzorcowań, z których każde wnosi swój udział do niepewności pomiaru, wiążąc wyniki pomiarów z właściwym odniesieniem.


Wymagania stawiane laboratoriom

Wymagania stawiane laboratoriom zatwierdzanym przez PPIS do wykonywania badania wody

dr Agnieszka Wiśniewska

Na terenie Unii Europejskiej obowiązują stosowne Dyrektywy Rady regulujące jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przepisy te implementowane są przez kraje członkowskie i stanowią element prawa obowiązującego w każdym kraju Unii Europejskiej. W Polsce wymagania te reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Ocena i analiza ryzyka

Wybrane metody oceny i analizy ryzyka w systemach zbiorowego zaopatrzania w wodę

dr inż. Krzysztof Boryczko

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzanie Ścieków, Politechnika Rzeszowska

Procedury analizy ryzyka to ogół działań poznawczych mających na celu identyfikację zagrożeń, oszacowanie wielkości ryzyka i ocenę jego wielkości. Źle przeprowadzona analiza ryzyka rodzi niebezpieczeństwo jego awersji. Gdy ocena jako wielkości w stosunku do potencjalnych korzyści jest nadmiernie ostrożna, hamuje procesy inwestycyjne. Należy nauczyć się oceniać ryzyko oraz informować innych o jego rozmiarach, a także posiąść wiedzę konieczną do prawidłowych działań w jego obliczu.


Produkty uboczne dezynfekcji

Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wody i nie tylko…

Rajmund Michalski

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze

Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wód w tym przede wszystkim takie jak bromiany(V) czy jony chloru stanowią poważne zagrożenie dla konsumentów wody. W związku z tym konieczne jest ich oznaczanie na wymaganych poziomach stężeń. W prezentacji zostaną przedstawione najważniejsze informacje związane z ich powstawaniem, zagrożeniami i metodami ich analiz opartymi o chromatografię jonową. Przedstawione zostaną zalety i ograniczenia stosowanych metod znormalizowanych oraz możliwości oznaczania innych związków z tej grupy.


Identyfikacja i ocena zagrożeń

Identyfikacja i ocena zagrożeń jako podstawa planów bezpieczeństwa wody

Barbara Mulik

doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody, Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWiK” w Bartoszycach

Zagrożenia i zdarzenie niebezpieczne w zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia zawsze będą miały miejsce, bo nie ma możliwości technicznych, organizacyjnych ani ekonomicznego uzasadnienia konieczności całkowitego ich wyeliminowania. Celem zarządzania ryzykiem jest więc minimalizowanie ryzyka z nimi związanego do poziomu ALARP (As low as Reasonably Practicable – tak niski jak praktycznie uzasadniony). Najskuteczniejszym sposobem jest zatem przestrzeganie uznanych zasad projektowania, wykonania i eksploatacji, czyli kodeksu dobrej praktyki w zaopatrzenia w wodę.


Plany bezpieczeństwa wody

Zarządzanie bezpieczeństwem wody od ujęcia do kranu, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji wewnętrznych oraz metodyk sporządzania planów bezpieczeństwa

dr hab. inż. Izabela Zimoch

prof. Pol. Śl., Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska

Bezpieczeństwo wody to dostarczanie wody w sposób ciągły, pod odpowiednim ciśnieniem i o odpowiedniej jakości. Proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę wymaga rozpoznania najistotniejszych czynników kształtujących możliwości niespełnienia tych wymagań przez podmioty realizujące dostawę wody.


Identyfikacja zanieczyszczenia chemicznego

Biodetekcja jako narzędzie identyfikacji zanieczyszczenia chemicznego wód

dr hab. Andrzej Woźnica

Śląskie Centrum Wody UŚ

Do oceny toksyczności wody należy podejść tak, by wykluczyć wszystkie cechy analiz tradycyjnych opóźniające uzyskanie wyniku, takie jak pobór i transport próby, preparatyka, analiza aparaturowa. Ocenę jakości wody z ujęć powierzchniowych oraz wody uzdatnianej można wspomóc stosując biodetekcję, czyli obserwację reakcji elementów biologicznych na obecność substancji niebezpiecznych.


Elektroniczny system wdrażania

Elektroniczny system wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wody. Doświadczenia praktycznie z budowania planu w przestrzeni elektronicznej

dr inż. Łukasz Weber

portal www.technologia-wody.pl

Przedmiotem referatu będzie omówienie alternatywnej metody opracowywania Planów Bezpieczeństwa Wody, opierającej się na systemie elektronicznym. Metoda bazuje oczywiście na wytycznych WHO oraz zgodnie z wytycznymi prowadzi przez proces tworzenia Planu, poszczególne jego moduły. W trakcie referatu zostaną omówione założenia metody, podstawowe funkcjonalności systemu oraz zalety związane z jego wdrożeniem.


Skuteczność i koszty dezynfekcji

Dezynfekcja wody-przegląd metod pod względem skuteczności i kosztów

Iwona Lasocka-Gomuła

Technolog ds. produkcji wody w Aquanet, Poznań

Proces dezynfekcji, który daje nam możliwość uzyskania produktu o najwyższej jakości, realizowany jest najczęściej na stacji uzdatniania wody. Wybór zalecanych do stosowania dezynfektantów należy uzależnić od aspektów, które są specyficzne dla wody poddawanej higienizacji. Ponadto wybór środka dezynfekcyjnego często uzależniony jest od trendów jakie kształtują się na rynku.

Dlaczego warto?

Biorąc udział IV konferencji naukowo-szkoleniowej
„Badania jakości wód i ścieków w praktyce”
zyskujesz pakiet kompleksowych korzyści:

Zyskaj przydatną wiedzę

Weź udział w konferencji i zyskaj cenną wiedzę, jak dostosowywać się do zaleceń WHO wdrażających plany bezpieczeństwa wody.

Poznaj aktualne wytyczne

Dowiedz się, jakie są aktualne wytyczne w zakresie ustanawiania spójności pomiarowej oraz przenoszenia dokumentacji w systemy skomputeryzowane.

Zdobądź cenne doświadczenia

Spotkaj się z ekspertami mającymi wieloletnie doświadczenie w branży i dowiedz się, w jaki sposób zarządzać ryzykiem w laboratoriach wodociągowych.

Swoją wiedzą podzielą się m.in.:

Kliknij w imię i nazwisko prelegenta i dowiedz się więcej.

Poprzednie edycje

Obejrzyj galerię i zapoznaj się z relacjami z konferencji.


Przeczytaj relację:
2018 → | 2017 → | 2016 →

Cena konferencji

Zapoznaj się z obowiązującym cennikiem.
Ostatnia szansa na zapisanie się na konferencję. Zapisy przyjmujemy tylko do jutra

999zł netto

Cena regularna
prenumerator


  Udział dwóch osób
  za jedyne 1699 zł netto
  → Oszczędzasz 299 zł
  Cena nie dotyczy reprezentantów firm
Zapisz się teraz

Cena obejmuje

 • ✔ Pełne uczestnictwo w dwóch dniach konferencji
  (w tym lunch i przerwy na kawę)
 • ✔ Nocleg w pokoju 2-osobowym w hotelu Arsenal Palace
 • ✔ Udział w spotkaniu integracyjnym
 • ✔ Certyfikaty
 • ✔ Materiały konferencyjne
1199zł netto

Cena regularna
nieprenumerator


  Udział dwóch osób
  za jedyne 1999 zł netto
  → Oszczędzasz 399 zł
  Cena nie dotyczy reprezentantów firm
Zapisz się teraz

Zarezerwuj swoje miejsce

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 października!

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Wypełnienie pól z gwiazdką jest wymagane. Pola bez gwiazdki są opcjonalne.

Informujemy, że dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

...lub zadzwoń!

(32) 788 51 33

Zarezerwuj swoje miejsce

Miejsce konferencji

Luksusowe wnętrza w bliskim sąsiedztwie zielonych płuc Górnego Śląska

Hotel Diament Arsenal Palace

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w wyjątkowym miejscu - 4-gwiazdkowym hotelu o unikalnym wystroju i atmosferze, należący do sieci Hotele Diament. Spotkanie będzie miało miejsce w bliskim sąsiedztwie Parku Śląskiego - jednego z największych parków miejskich w Europie - który o każdej porze roku przyciąga mnóstwo spacerowiczów. Co więcej, dzięki doskonałej komunikacji z resztą regionu, lokalizacja hotelu jest bardzo dogodna dla przyjeznych.

Adres

Hotel Diament Arsenal Palace
ul. Paderewskiego 35
41-500 Chorzów/Katowice

Partnerzy konferencji