Adresaci konferencji

❯ kierownicy i pracownicy laboratoriów oraz środowiska naukowego
❯ reprezentanci:
- laboratoriów badań środowiskowych oraz laboratoriów badań wód i ścieków,
- stacji sanitarno-epidemiologicznych,
- stacji uzdatniania wody,
- oczyszczalni ścieków,
- zakładów wodociągów i kanalizacji,
- zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Dlaczego warto?

Podczas konferencji będziesz mógł zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i wytycznymi związanymi z analityką wód i ścieków. Tematyka konferencji obejmie zagadnienia zarówno praktyczne, legislacyjne, jak i techniczne. Dyskusja w gronie ekspertów i praktyków pomoże Ci w rozwiązaniu bieżących problemów spotykanych w codziennej pracy.

Konferencję organizuje "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" we współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Park Technologiczny Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo
Park Technologiczny Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo
Park Technologiczny Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo
Park Technologiczny Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo

Swoją wiedzą podzielą się m.in.:

Kliknij w imię i nazwisko prelegenta i dowiedz się więcej.

Tematyka konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Temat 1

Program w przygotowaniu

Rewizja DWD - nowe podejście do badań jakości wody do picia

Barbara Mulik

Rewizja Drinking Water Directiv (DWD) ma na celu dostosowanie zarządzania bezpieczeństwem wody do najnowszej wiedzy i pojawiających się problemów. Charakteryzuje się szerszym spojrzeniem wychodzącym poza zapewnienie odpowiedniej jakości wody, m.in. na prawo do wody czy prawo do informacji. Wyraźnie dzieli obowiązki i odpowiedzialności w zakresie trzech podstawowych barier ochronnych - spójnej ochrony zasobów wodnych (w nawiązaniu do RDW), skuteczności uzdatniania i prawidłowości dystrybucji wody sieciami wodociągowymi oraz poprawności w projektowaniu, wykonaniu i eksploatacji instalacji wewnętrznych. Usunięto niektóre parametry jakości wody, wprowadzono nowe, dla niektórych zmieniono wartości parametryczne. Zakres i częstotliwość badań uzależnione będą od oceny ryzyka, którą dostawcy wody zobowiązani będą przeprowadzić w ciągu najbliższych kilku lat.

Temat 2

Program w przygotowaniu

Substancje nieorganiczne i organiczne w wodach powierzchniowych na terenach dopływów do wybranych ujęć wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA

Rajmund Michalski

Przedmiotem badań było określenie czasowej i przestrzennej zmienności stężeń wybranych nieorganicznych anionów (F-, Cl-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42- i ClO4-), a także kationów (Li+, Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+) w wodach powierzchniowych pobieranych w pięciu miejscach na terenach zlewni wód pobieranych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach, a znajdujących się w okolicach lotniska Katowice-Pyrzowice i szlaków komunikacyjnych do niego prowadzących. Analizowane wody są pod tym kątem bezpieczne i stabilne, co ma istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa wody spożywanej przez klientów GPW SA w Katowicach.

Temat 3

Program w przygotowaniu

Matrycowe materiały odniesienia dla potrzeb analiz środowiska – projekt badawczy EMPIR 14RPT03 ENVCRM

Anna Pietrzak

Ramowa dyrektywa wodna wymaga monitorowania składu chemicznego wód powierzchniowych, wyznaczając listę priorytetowych substancji niebezpiecznych, w tym metali takich jak: nikiel, ołów i kadm oraz ich związków. W ramach europejskiego projektu EMPIR 14RPT03, wytworzono i przebadano nowe typy matrycowych materiałów odniesienia spełniających wymagania WFD.
Jednym z nich był EnvCRM02, zawierający związki nieorganiczne na poziomie od 0,1 do 20 µg/kg w zależności od rodzaju pierwiastka, w matrycy naturalnej wody rzecznej. Badanie jego charakterystyki metrologicznej zostało zrealizowane poprzez porównanie międzynarodowe w ramach Komitetu Technicznego „Metrologia w Chemii” Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET). Wzięło w nim udział siedem europejskich instytutów metrologicznych i dwie placówki naukowe.
Po zakończeniu całego projektu, wytworzone i przebadane materiały odniesienia, będą w pełni dostępne i znajdą zastosowanie do badań jakości wód, osadów i gleb, prowadzonych przez laboratoria zajmujące się monitoringiem środowiska naturalnego w Polsce oraz w innych krajach UE.

Temat 4

Program w przygotowaniu

Pobieranie próbek wody głębinowej

Michał Wyszomierski

Temat 5

Program w przygotowaniu

Projekty badawcze realizowane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach

Mirosława Skrzypczak

Pełny program dostępny będzie już wkrótce!

Badania jakości wód i ścieków w praktyce 2017

Badania jakości wód i ścieków w praktyce 2016

Oferta specjalna

Dla osób, które zapiszą się na konferencję, książka „Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia”
dostępna w cenie 60 zł netto
(63 zł brutto)

Książka: Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia

Promocyjna cena książki : 63 zł brutto

Standardowa cena książki to: 109,50 zł brutto
Standardowa cena książki dla prenumeratora: 93,75 zł brutto

Książka do odbioru podczas konferencji


Więcej informacji o książce

Cena konferencji

Zapoznaj się z obowiązującym cennikiem.
Zgłoszenia przyjmowane są do 29 października.

UWAGA: Cena promocyjna konferencji obowiązuje tylko do 15 października!

450zł netto*

Cena promocyjna
prenumerator


  Cena promocyjna brutto: 553,50 zł

  Od 16.10 obowiązuje cena standardowa: 550 zł netto (676,50 zł brutto)
  * Cena nie dotyczy reprezentantów firm
Zapisz się teraz

Cena obejmuje

 • Pełne uczestnictwo w konferencji
  (w tym lunch i przerwa na kawę)
 • Certyfikaty
 • Materiały konferencyjne
550zł netto*

Cena promocyjna
nieprenumerator


  Cena promocyjna brutto: 676,50 zł

  Od 16.10 obowiązuje cena standardowa: 650 zł netto (799,50 zł brutto)
  * Cena nie dotyczy reprezentantów firm
Zapisz się teraz

Zarezerwuj swoje miejsce wypełniając formularz:

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą!

Wypełnienie pól z gwiazdką jest wymagane. Pola bez gwiazdki są opcjonalne.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 października!

Zarezerwuj swoje miejsce